Czym, dokąd, za ile? Czyli wszystko o tym jak dojechać na swój wymarzony wypoczynek do Serpelic   ...szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

Rzeka Bug

 Na odcinku Neple – Niemirów rzeki Bug graniczy z Białorusią. Dolina nadbużańska położona jest w dwóch jednostkach fizjograficznych: na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i Wysoczyzny Drohickiej.

            Dolina na tym odcinku jest węższa gdyż wchodzi w Podlaski Przełom Bugu, to znaczy przekracza pasy mocno zniszczonych moren czołowych szczególnie widocznych na odcinku Gnojno – Serpelice – Kózki.  Bug należy do największych i najlepiej zachowanych rzek nizinnych w Polsce. Jest lewobrzeżnym dopływem Narwi o powierzchni zalewowej 39407 km 2, z czego w granicach kraju 19320 km 2. Długość rzeki wynosi 625 km, z czego w granicach  opracowania 100 km. Koryto ma charakter rzeki „dzikiej”, meandrującej. Szerokość i głębokość koryta są bardzo zmienne. Często występują rozlewiska, płycizny lub głębokie doły w głównym nurcie rzeki. Rzeka Bug na odcinku Neple – Drohiczyn posiada kilka dopływów: Krzna, Czyżówka, Sarenka, Toczna i prawostronne Mętna, Moszczona, Kamianka. Z wyjątkiem Krzny wspomniane rzeki nie są wielkie i charakteryzują się dość czystą wodą. W dolinie znajduje się kilkadziesiąt  źródeł zasilających starorzecza lub odprowadzających wodę bezpośrednio do głównego nurtu.  

            Dolina Bugu podlega znacznym wpływom kontynentalnym, pogoda w lecie jest kształtowana pod wpływem mas powietrza polarno – morskiego a w zimie polarno – arktycznego. Okres wegetacyjny trwa tu średnio 212 dni, o gospodarczy 244. Opady atmosferyczne są małe – ich roczna suma wynosi 550 mm ale dolina charakteryzuje się dość dużą ilością średniej liczby dni burzowych (22 –23). W okresie zimowym klimat doliny charakteryzuje się dość dużym czasem zalegania pokrywy śnieżnej  - aż 85 dni w roku. Wiatry wieją najczęściej z kierunku południowo – zachodniego i południowo wschodniego osiągając prędkość 3,5 m/sek w lecie i 4 m/sek w zimie. Termiczne maksimum przypada natomiast w lipcu osiągając 39,0 C, a minimum w styczniu – 37,0 C.

 

 

 

 

 

 

 

www.serpelice.pl

Serpelice :: Podlaski Przełom Bugu :: Kalwaria Podlaska w Serpelicach :: Rzeka Bug ::  Podlasie :: Survival :: Szkoła Przetrwania :: Spływy kajakowe :: Kajaki :: Zielone Szkoły :: Paintball :: Wspinaczka skałkowa :: Szkolenia integracyjne :: Skarpa :: Janów Podlaski :: Grabarka :: Mielnik :: Drohiczyn :: Neple :: Gnojno

www.serpelice.pl