Czym, dokąd, za ile? Czyli wszystko o tym jak dojechać na swój wymarzony wypoczynek do Serpelic   ...szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu"  położony jest w środkowo – wschodniej części Polski, rozciągając się wzdłuż lewego brzegu Bugu, jednej z największych rzek nizinnych kraju. Zajmuje obszar o powierzchni 30904 ha, oraz otulinę liczącą 17131 ha. Utworzony został 25.08.1994 roku rozporządzeniem Wojewody Bialskopodlaskiego. Głównym celem utworzenia Parku stało się zachowanie w stanie naturalnym najcenniejszych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i  kulturowym fragmentów lewobrzeżnej doliny Bugu. Na terenie parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody.

 


Podstawowym walorem przyrodniczym parku krajobrazowego, decydującym o jego charakterze i specyfice jest dolina Bugu. Na brzegach rzeki, starorzeczach oraz na występujących w korycie licznych wyspach, występują formacje krzewiaste wierzb np.: wierzby purpurowej, wiciowej czy łęgi wierzbowo – topolowe, które w Europie doszczętnie wykarczowano. 


Na terenie parku stwierdzono występowanie 765 gatunków roślin w tym 36 objętych ścisłą ochroną. Znajdują się tu stanowiska parzydła leśnego, orlika pospolitego, lilii złotogłów, widłaków, bogata gama storczyków i szereg innych rzadkich i ginących gatunków roślin. Duże kompleksy leśne umożliwiają bytowanie wielu gatunków zwierząt. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie 290 gatunków kręgowców. Można tu spotkać m. in. borsuki, jelenie, sarny, łosie, wydry, bobry oraz czasami wilka. W Parku znajdują się siedliska takich gatunków ptaków jak: orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny, błotniak stawowy, siweczka obrożna, zielonka, bąk czy zimorodek. Najbardziej zagrożonym gatunkiem gada jest żółw błotny występujący sporadycznie na niektórych starorzeczach. Do rzadkich gatunków ryb występujących w wodach Bugu należą: kiełb białopłetwy, koza złotawa, czarny bass wielkogębowy.


Teren Parku ze względu na swą naturalność, piękny i zróżnicowany a zarazem spokojny krajobraz, czyste wody i zdrowe powietrze jest więc wspaniałym miejscem rekreacji i wypoczynku dla osób pragnących bliskiego kontaktu z przyrodą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.serpelice.pl

Serpelice :: Podlaski Przełom Bugu :: Kalwaria Podlaska w Serpelicach :: Rzeka Bug ::  Podlasie :: Survival :: Szkoła Przetrwania :: Spływy kajakowe :: Kajaki :: Zielone Szkoły :: Paintball :: Wspinaczka skałkowa :: Szkolenia integracyjne :: Skarpa :: Janów Podlaski :: Grabarka :: Mielnik :: Drohiczyn :: Neple :: Gnojno

www.serpelice.pl